Section2
V Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1995 roku
Wszystkie Jan Paweł II na wzgórzu "Kaplicówka", podczas mszy świętej kanonizacyjnej Jana Sarkandera. Była to nieoficjalna, dziesięciogodzinna pielgrzymka Jana Pawła do Polski. Skoczów, 1995 Foto: PAP/Paweł Kopczyński