Redakcja Programów Katolickich

Być katolikiem dzisiaj

Ostatnia aktualizacja: 22.06.2014 09:00
Ostatnie ćwierćwiecze znacząco przeobraziło oblicze Kościoła w Polsce. Kościół przestał być monolitem, a jego oblicze uległo daleko idącemu zróżnicowaniu.
Audio
Być katolikiem dzisiaj
Foto: Glow Images/East News

Podziały nie dotyczą już tylko wiernych, lecz także biskupów, którzy odmiennie postrzegają dokonujące się wokół przemiany. Za różnymi diagnozami idą odmienne oceny i programy działania.

Interesującym zapisem odnajdywania się katolików w czasach ustrojowej transformacji jest książka "Krytyczna wierność. Jakiego katolicyzmu Polacy potrzebują". O wyborze tekstów Zbigniewa Nosowskiego z lat 1990-2014 mówi w audycji ks. Grzegorz Michalczyk.