Redakcja Programów Katolickich

Opieka nad Młodymi

Ostatnia aktualizacja: 10.10.2021 23:59
Od miesiąca dzieci i młodzież uczą się w szkołach. W audycji „Kościół nasz powszedni” przeniesiemy się do miejsca gdzie przebywa młodzież, która wymaga większej uwagi ze strony nauczycieli i wychowawców.
Audio
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: shutterstock.com/Halfpoint

Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku jest placówką opiekuńczo-wychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym. Jego działania są ukierunkowane na pomoc młodzieży niedostosowanej społecznie. Placówka niesie pomoc młodzieży męskiej,pozbawionej najczęściej fundamentów miłości rodzicielskiej. Personel wychowawczy stara się tworzyć atmosferę wychowawczą, w której młodzi ludzie będą zdolni do odkrycia w sobie wartości i sił, umożliwiających im godne życie, oparte na zrozumieniu i miłości siebie i drugiego człowieka. SOW jest zlokalizowany w miejscu ustronnym, co pozwala na stworzenie klimatu sprzyjającego refleksji, znalezieniu i zrozumienia sensu życia a także uchronieniu przed wieloma niekorzystnymi zjawiskami.

Działania wychowawcze, są realizowane w oparciu o system wychowawczy założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego, ks.Jana Bosko. Jest to system oparty na miłości, która ofiarowuje się bezinteresownie młodzieży, by towarzyszyć jej w rozwoju, odwołując się nie do przymusu, lecz do bogactwa inteligencji, serca i dobra tkwiącego w każdym człowieku. Receptą na sukces wychowawczy jest jego pedagogiczny optymizm, zmierzający do pomagania młodym ludziom oraz polepszania sposobu ich zachowania. Próbował on przeniknąć do sposobu "bycia" młodego człowieka poprzez przebywanie z nim. Stwierdził, że zapobiec można młodocianej przestępczości, usuwając przyczyny, które ją powodują. Podstawą salezjańskiego systemu wychowawczego jest przekonanie, że najważniejszym celem jest kształtowanie osobowości etyczno-religijnej w oparciu o wartości chrześcijańskie, co wyrażał powiedzeniem: "uczciwy obywatel i dobry chrześcijanin". Ksiądz Bosko chciał uzdolnić młodych ludzi do odpowiedzialnego radzenia sobie z problemami życia.