Redakcja Polska

75. rocznica powstania ONZ. Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy

22.09.2020 12:50
Przemówienie polskiego prezydenta zostało wygłoszone podczas debaty poświęconej 75. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Audio
Europejskie kraje postulują na forum ONZ, by aborcja została uznana za jedno z praw człowieka.
Europejskie kraje postulują na forum ONZ, by aborcja została uznana za jedno z praw człowieka.Shutterstock / Andrew F. Kazmierski

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że nieobecność przedstawicieli Polski podczas konferencji założycielskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1945 roku wynikała ze sprzeciwu Józefa Stalina. Andrzej Duda w przemówieniu wyemitowanym podczas debaty poświęconej 75. rocznicy powstania ONZ zaznaczył, że autorem gestu upamiętniającego Polskę podczas konwencji założycielskiej organizacji był Artur Rubinstein. "Swój koncert, ku zaskoczeniu wielu, poprzedził słowami: W tej sali, w której zebrały się wielkie narody, aby uczynić ten świat lepszym, nie widzę flagi Polski, za która toczono tę okrutną wojnę. Następnie poprosił wszystkich o powstanie i zagrał polski hymn. Postawa Artura Rubinsteina w pełni wyraża to, co naród polski czuł po zakończeniu II wojny światowej. Najtrafniej można by to ująć określeniem słodko-gorzka wiktoria" - mówił prezydent.

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska jest inicjatorem wielu przedsięwzięć na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydent podkreślił, że Polska sześć razy była wybierana do Rady Bezpieczeństwa. Głównym przesłaniem obecności Polski w Radzie Bezpieczeństwa, jak powiedział Andrzej Duda, jest "pokój przez prawo". "Głęboko jest wpisana w akt założycielski organizacji. To z inicjatywy Polski oraz Wielkiej Brytanii 20 czerwca 2019 roku Rada Bezpieczeństwa jednogłośnie przyjęła pierwszą w historii rezolucję dotyczącą osób z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych. Podobnie z inicjatywy Polski w maju 2019 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Przemocy na tle Religijnym" - mówił prezydent.

Andrzej Duda zaznaczył, że kluczem do światowego pokoju jest nieustanne ulepszanie prawa międzynarodowego. "Kontynuujemy naszą misję, promując fundamentalne dla nas wartości w Radzie Praw Człowieka, w której będziemy zasiadać do 2022 roku. We wszystkich naszych aktywnościach na forum ONZ kierujemy się zasadą, że tylko stosunki międzynarodowe oparte na pryncypiach i normach prawa międzynarodowego mogą przynieść światu pokój, a prawo powinno być nie tylko przestrzegane, ale wciąż udoskonalane" - mówił prezydent.

Wśród innych polskich inicjatyw Andrzej Duda wymienił ustanowienie w 1989 roku Konwencji Praw Dziecka, organizację konwencji klimatycznej ONZ oraz udział w misjach pokojowych w wielu miejscach na świecie.

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że przez ostatnie 75 lat Polska dąży do świata bez dominacji jednych państw nad drugimi, aktywnie uczestnicząc w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych. "Do naszego dorobku należy włączyć wysiłki Rafała Lemkina na rzecz uwrażliwienia społeczności międzynarodowej na okrucieństwo zbrodni ludobójstwa. Lemkin był autorem tego terminu i współtwórcą projektu konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 roku" - mówił prezydent.

Andrzej Duda wspomniał też o innym osiągnięciu Polski w dziedzinie prawa międzynarodowego - uchwaleniu przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku. Prezydent zaznaczał, że Polska wielokrotnie była wybierana w skład Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. "Polska sześć razy była wybierana do Rady Bezpieczeństwa ONZ, zasiadając w niej łącznie przez 11 lat. Ostatni raz w latach 2018-2019" - mówił prezydent.

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że działalność Polski na arenie Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika z wiary w pokojowe współistnienie państw. Prezydent podkreślił, że współpraca równych państw przyczynia się do pokoju na świecie. "Dziś Polska kontynuuje misję ochrony pokoju poprzez prawo. Działamy w ten sposób, ponieważ głęboko wierzymy w możliwość pokojowego współistnienia państw. Wierzymy, że współpraca i wspólnota wolnych narodów i równych państw, a nie konfrontacja, imperializm i koncert mocarstw są nadzieją dla świata. Dziś flaga Rzeczpospolitej Polskiej, wolnego, suwerennego państwa, dumnie powiewa przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Niech tak pozostanie na zawsze" - zaznaczył prezydent.

W debacie wysokiego szczebla z okazji 75-lecia Organizacji Narodów Zjednoczonych bierze udział kierownictwo tej organizacji oraz pojedynczy przedstawiciele placówek dyplomatycznych przy ONZ. Z powodu epidemii koronawirusa w sali plenarnej oraz w internecie odtwarzane są nagrane wcześniej przemówienia przywódców.

IAR/PP

Zobacz więcej na temat: ONZ Andrzej Duda