Section00
4 czerwca
Section06

głosem władzy

Aktualne zadania partii

- Potrzebny jest zwrot w metodach działania, sięganie po nowe środki w imię kontynuowania linii politycznej partii - mówił gen. Wojciech Jaruzelski. (PR, 28.08.1988)

Bulwersują mnie strajki

- Przeraża mnie wykupowanie wszystkiego w sklepach i kolejki, ale bulwersują mnie strajki - radiowa sonda wśród robotnic z Łodzi. Relacje korespodnentów z Włoch i USA. (PR, ...

OPZZ - odcinamy się od roszczeń politycznych

- Będziemy stosować presję na rząd w tonie umiarkowanym. Nie należymy do tych, którzy chcą iść na barykady - rozmowa ze związkowcami w Szczecinie. (PR, 6.05.1988)

Urban w imieniu rządu

- Potwierdzamy pragnienie jak najszybszego doprowadzenia do spotkania Okrągłego Stołu - przedstawił oświadczenie premiera Mieczysława Rakowskiego, rzecznik rządu Jerzy Urban. (PR, ...

Ustawa o stowarzyszeniach czyli pozory pluralizmu

- Projekt ustawy jest odpowiedzią na licznie zgłaszane potrzeby swobodniejszego wyrażania poglądów - mówił Aleksander Kwaśniewski (Komitet Społeczno-Polityczny Rady Ministrów). ...
Section07

głosem opozycji

"Solidarność" w obronie godności człowieka

- Nie można zastępować reform przez podwyżki cen i obniżanie poziomu życia ludzi pracy - oświadczenie Lecha Wałęsy przedstawił Janusz Onyszkiewicz, rzecznik "S". (RWE, 27.04.1988)

"Właśnie po mnie przyszli panowie z SB"

- Sytuacja w Polsce jest niewesoła i nie widać oznak, że rząd chce potraktować to poważnie - mówił Jacek Kuroń, chwilę przed zatrzymaniem przez milicję. (RWE, 29.04.1988)

Solidarność pisze do Gorbaczowa

- Od 40 lat zmusza się nas do budowania ustroju sprawiedliwości społecznej, a rezultaty tego są żałosne. Nie mamy ani chleba, ani demokracji - z listu otwartego "S" do Gorbaczowa. ...

Panuje strach, że wprowadzą znów stan wojenny

- Panuje strach, że wprowadzą znów stan wojenny, bo oni się niczego nie uczą - mówił Jacek Kuroń o sytuacji w Polsce. (RWE, 22.08.1988)

Kłamstwa gen. Kiszczaka

- Jest to walka o interes tej ekipy, która się za wszelką cenę chce utrzymać przy władzy, a losy kraju ich zupełnie nie obchodzą - mówił Jacek Kuroń. (RWE, 23.08.1988)

Gen. Kiszczak nie dotrzymuje słowa

- Nie zostały uregulowane represje z okresu strajków. Ponad 100 górników jest pozbawionych pracy. Ta sprawa odbiera wiarygodność tym rozmowom - mówił Bronisław Geremek. (RWE, ...
Section08

głosem władzy

Aktualne zadania partii

- Potrzebny jest zwrot w metodach działania, sięganie po nowe środki w imię kontynuowania linii politycznej partii - mówił gen. Wojciech Jaruzelski. (PR, 28.08.1988)

Bulwersują mnie strajki

- Przeraża mnie wykupowanie wszystkiego w sklepach i kolejki, ale bulwersują mnie strajki - radiowa sonda wśród robotnic z Łodzi. Relacje korespodnentów z Włoch i USA. (PR, ...

OPZZ - odcinamy się od roszczeń politycznych

- Będziemy stosować presję na rząd w tonie umiarkowanym. Nie należymy do tych, którzy chcą iść na barykady - rozmowa ze związkowcami w Szczecinie. (PR, 6.05.1988)

Urban w imieniu rządu

- Potwierdzamy pragnienie jak najszybszego doprowadzenia do spotkania Okrągłego Stołu - przedstawił oświadczenie premiera Mieczysława Rakowskiego, rzecznik rządu Jerzy Urban. (PR, ...

Ustawa o stowarzyszeniach czyli pozory pluralizmu

- Projekt ustawy jest odpowiedzią na licznie zgłaszane potrzeby swobodniejszego wyrażania poglądów - mówił Aleksander Kwaśniewski (Komitet Społeczno-Polityczny Rady Ministrów). ...

głosem opozycji

"Solidarność" w obronie godności człowieka

- Nie można zastępować reform przez podwyżki cen i obniżanie poziomu życia ludzi pracy - oświadczenie Lecha Wałęsy przedstawił Janusz Onyszkiewicz, rzecznik "S". (RWE, 27.04.1988)

"Właśnie po mnie przyszli panowie z SB"

- Sytuacja w Polsce jest niewesoła i nie widać oznak, że rząd chce potraktować to poważnie - mówił Jacek Kuroń, chwilę przed zatrzymaniem przez milicję. (RWE, 29.04.1988)

Solidarność pisze do Gorbaczowa

- Od 40 lat zmusza się nas do budowania ustroju sprawiedliwości społecznej, a rezultaty tego są żałosne. Nie mamy ani chleba, ani demokracji - z listu otwartego "S" do Gorbaczowa. ...

Panuje strach, że wprowadzą znów stan wojenny

- Panuje strach, że wprowadzą znów stan wojenny, bo oni się niczego nie uczą - mówił Jacek Kuroń o sytuacji w Polsce. (RWE, 22.08.1988)

Kłamstwa gen. Kiszczaka

- Jest to walka o interes tej ekipy, która się za wszelką cenę chce utrzymać przy władzy, a losy kraju ich zupełnie nie obchodzą - mówił Jacek Kuroń. (RWE, 23.08.1988)

Gen. Kiszczak nie dotrzymuje słowa

- Nie zostały uregulowane represje z okresu strajków. Ponad 100 górników jest pozbawionych pracy. Ta sprawa odbiera wiarygodność tym rozmowom - mówił Bronisław Geremek. (RWE, ...
Section012
Section020