Section00

MOJE ARCHIWUM

Patrzymy na pożółkłe zdjęcia, zaglądamy do dokumentów sprzed wielu lat. Jaka historia się za nimi kryje? To mój dziadek, był w KOP-ie w Płocku, moja prababcia prowadziła ochronkę w Grabowie... Każdy z nas niesie rodziną historię. Zwracamy się z prośbą do Państwa o zdjęcia najciekawszych pamiątek rodzinnych. Zajrzyjmy do domowego archiwum. Może skrzynka, w której dziadek przechowywał naboje? A może patefon, na którym miejscowej kawiarni odtwarszano płyty z wytwórni Rudzkiego? A to suknia, w której prababcia wzięła ślub w pierwszym tygodniu wojny... Każdy z nas i każde nasze wspomnienie tworzy wspólną polską historię.

KAPITUŁA

  • 1. prof. dr hab. Janusz Odziemkowski – Przewodniczący Kapituły
  • 2. Joanna Chojecka – Z-ca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
  • 3. Mariusz Olczak – Z-ca Dyrektora Archiwum Akt Nowych
  • 4. Arkadiusz Gołębiewski – reżyser
  • 5. Radosław Kałużniak – Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego
  • 6. dr Agnieszka Kamińska – Dyrektor Programu I Polskiego Radia SA
  • 7. Anna Perek-Zaborska – Z-ca sekretarza Programu I Polskiego Radia SA
Lato z Radiem 2019 Moje Archiwum
Section01

NAGRODZENI

WYRÓŻNIENI

GALERIA KONKURSOWA

NAGRODY

W dniach 14, 23 i 30 sierpnia w audycji „Lato z Radiem” na antenie radiowej Jedynki zostaną ogłoszone imiona i nazwiska osób, których zdjęcia wyróżniamy smartfonami. Nagrodzimy łącznie dziewięć osób.

31 sierpnia w audycji „Lato z Radiem” podamy imiona i nazwiska osób, których zgłoszenia były najwyżej ocenione przez Kapitułę. Osoby wyróżnione drugą i trzecią nagrodą otrzymają tablety.

Zwycięzca całego konkursu, wraz z osobą towarzyszącą pojedzie na tygodniową wycieczkę do Włoch. W programie zwiedzania jest między innymi Monte Casino.

Termin nadsyłania zdjęć biorących udział w konkursie upływa 26 sierpnia o godz.12.00.

Section02
Section03
Section05