Section00

MOJE ARCHIWUM 2021

Patrzymy na pożółkłe zdjęcia, zaglądamy do dokumentów sprzed wielu lat. Co się za nimi kryje? Historia żyje w nas, we wspomnieniach, ustnych przekazach, fotografiach i przedmiotach. Jedynka ponownie zaprasza słuchaczy do udziału w konkursie na najciekawsze pamiątki. Tym razem tematem przewodnim będą doświadczenia komunizmu w Polsce, a zebrane materiały trafią do Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie. Konkurs trwa od 12 lipca do końca wakacji.

KAPITUŁA

  • Michał Góras – Członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej – Przewodniczący Kapituły
  • dr Karol Nawrocki – Zastępca Prezesa IPN
  • Mariusz Olczak – Dyrektor Archiwum Akt Nowych
  • dr hab. Lucyna Harc – Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
  • Magdalena Szturemska – Zastępca Kierownika Redakcji Rozrywki Programu 1 Polskiego Radia
  • Magdalena Angiel-Binek – Zastępca Sekretarza Programu 1 Polskiego Radia

NAGRODY

W poprzednich latach tematami przewodnimi były: 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wojna polsko-bolszewicka 1920 roku. Tym razem konkurs koncentruje się na pamiątkach związanych z okresem komunizmu w kraju.

Jedynka czeka na fotografie przedmiotów, skany zdjęć i dokumentów, które złożą się na wyjątkowe archiwum.

Właściciele najciekawszych lub najbardziej wartościowych dokumentów zostaną nagrodzeni w wielkim finale, który odbędzie się w audycji „Lato z Radiem” 30 sierpnia. Główną nagrodą jest laptop, zaś osoby, które zajmą II i III miejsce otrzymają smartfony.

NAGRODZENI 2020

WYRÓŻNIENI 2020

GALERIA KONKURSOWA 2020

Lato z Radiem 2021Moje Archiwum
Section01
Section02
Section03
Section04
Section025