Section1
1 lipca 2014 na zdjęciach
Wszystkie IPN prowadzi prace poszukiwawczo-archeologiczne na cmentarzu parafii św. Katarzyny przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie. Cmentarz jest drugim co do wielkości, po kwaterze "Ł" na Powązkach, stołecznym miejscem grzebania ofiar represji komunistycznych z lat 1945-1956. Foto: PAP/Radek Pietruszka