Section1
Dni Pamięci Natalii Gorbaniewskiej
Wszystkie We Wrocławiu przy ulicy Świdnickiej otworzono wystawę plenerową poświęconą pamięci Natalii Gorbaniewskiej. W latach 60. współtworzyła ona "Kronikę bieżących wydarzeń" - podziemny biuletyn informacyjny o represjach politycznych w ZSSR, wydawany przez grupę obrońców praw człowieka w drugim obiegu Foto: polskieradio.pl