Radio Parlament
Section01

Ustawa o ograniczaniu barier uchwalona

migracja
migrator migrator 25.02.2011

Oświadczenia zamiast zaświadczeń, odpisów, wypisów będzie składał przedsiębiorca i obywatel (świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy). Te i kilkadziesiąt innych zmian wprowadza uchwalona dziś przez Sejm ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców


Oświadczenia zamiast zaświadczeń, odpisów, wypisów będzie składał przedsiębiorca i obywatel (świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy). Te i kilkadziesiąt innych zmian wprowadza uchwalona dziś przez Sejm ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. I tak ustawa pozwala m.in. jednoosobowemu przedsiębiorcy na przekształcenie w jednoosobowa spółkę kapitałową. Spółce tej będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki jakie miał przedsiębiorca. Taka sukcesja nie obejmuje jednak praw i obowiązków wynikajacych z prawa podatkowego. Ustawa wprowadza również możliwość przekształcenia spóldzielni
pracy w spółkę prawa handlowego oraz możliwość stosowania leasingu konsumenckiego dla osób fizycznych /dotychczas leasing dotyczył tylko przedsiębiorstw/.
Sejm przyjął ustawę 415 głosami za, przy  417 głosujących. Teraz ustawą zajmie się Senat.
Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2011 r.


/IAR/Elżbieta Mamos
Section02
Section03
Section04