Section1
Jerzy Giedroyc i "Kultura"
Wszystkie Jerzy Giedroyc jako telefonista w Dowództwie Okręgu Generalnego Warszawa (sierpień 1920) Foto: fot. Instytut Literacki