Section1
Listy, rozkazy, dokumenty
Wszystkie „Nakaz podróży” - wrzesień 1939, z podpisem min. Antoniego Romana Foto: