Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 20.12.2010

NKWD

NKWDfot. Wikipedia, domena publiczna

Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych powołany został w 1917 i skupiał cały aparat represji Rosji Sowieckiej.

Jest on synonimem zbrodni i ucisku komunistycznego, odpowiedzialny m.in. za zbrodnię katyńską.