Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 20.12.2010

Rząd londyński

Rząd londyńskifot. Wikipedia, domena publiczna

Polski rząd emigracyjny utworzony w 1939 jako kontynuacja rządów II RP.

Siedziba znajdowała się w Paryżu, następnie w Angers i w Londynie.

Rząd zakończył swoją działalność po przekazaniu insygniów przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Lechowi Wałęsie w dniu jego zaprzysiężenia prezydenckiego w 1990.