Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Małgorzata Kudosz 21.01.2011

Rząd RP na Uchodźstwie

Rząd RP na Uchodźstwiefot. Wikipedia, domena publiczna

Polski rząd emigracyjny utworzony w 1939 jako kontynuacja rządów II RP. Siedziba znajdowała się w Paryżu, następnie w Angers i w Londynie. Rząd zakończył swoją działalność po przekazaniu insygniów przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Lechowi Wałęsie w dniu jego zaprzysiężenia prezydenckiego w 1990.