Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0786)

07.09.1989 00:00
  • Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa redakcyjna z udziałem Marka Łatyńskiego - dyrektora RWE, Aliny Grabowskiej i A. Świdlickiego (zagajenie dyskusji) na temat składu rządu Tadeusza Mazowieckiego; korespondencja Piotra Sawickiego z Bonn - na temat pobytu Lecha Wałęsy w RFN. Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa redakcyjna z udziałem Marka Łatyńskiego - dyrektora RWE, Aliny Grabowskiej i A. Świdlickiego (zagajenie dyskusji) na temat składu rządu Tadeusza Mazowieckiego; korespondencja Piotra Sawickiego z Bonn - na temat pobytu Lecha Wałęsy w RFN.