Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Harcerstwo polskie poza granicami kraju

28.01.1987 00:00
  • Audycja Andrzeja Świdlickiego: uwagi wstępne nt. harcerstwa; wypowiedzi harcmistrzów Mieczysława Assarabowskiego i Zdzisława Drzymulskiego nt. działalności Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) w Stanach Zjednoczonych i Australii. Dodaj do playlisty
Audycja Andrzeja Świdlickiego: uwagi wstępne nt. harcerstwa; wypowiedzi harcmistrzów Mieczysława Assarabowskiego i Zdzisława Drzymulskiego nt. działalności Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) w Stanach Zjednoczonych i Australii.