Polskie Radio
Section05
repatriacje

Życie i losy powstańców styczniowych na Syberii

Niemal 20 tysięcy powstańców styczniowych, w ramach represji po nieudanym zrywie niepodległościowym, zostało zesłanych na Syberię. Ich trudnym losom swoją uwagę poświęciła dr Swietłana Mulina, docent Omskiego Uniwersytetu Państwowego im. F.M. Dostojewskiego. W książce „Migranci wbrew swej woli. Adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej” dokonała dogłębnej analizy polskich kolonii na dalekiej Syberii.
Zobacz więcej na temat:  Polskie Radio 24 Syberia Powstanie Styczniowe Rosja repatriacje

Jak wygląda nauka języka polskiego na Syberii?

Powrót do ojczyzny jest dla wielu repatriantów ze Wschodu spełnieniem marzeń, ale też wyzwaniem związanym m.in. z nauką języka. O nauce języka polskiego na Syberii, pomocy dla młodych Polaków chcących studiować w ojczyźnie, a także pomocy dla tych, którzy chcą tam zostać, mówili w audycji "Syberia Polska – Operacja Powrót" Piotr Pogorzelski, dr Piotr Kościński (Fundacja Joachima Lelewela) i Adrian Bąk.
Zobacz więcej na temat:  Syberia repatriacje Polacy za granicą

I Światowy Kongres Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie

Pod hasłem "Strategia dla Polski ponad podziałami" zorganizowano na Zamku Królewskim w Warszawie I Światowy Kongresu Polaków. Do stolicy przyjechały osoby polskiego pochodzenia, m.in. z Niemiec, Kanady, RPA, USA, czy Australii. Celem wydarzenia było przede wszystkim wypracowanie lepszych mechanizmów współpracy między Polakami na świecie oraz tymi, którzy mieszkają w kraju. Relację z kongresu przygotował Michał Fedusio.
Zobacz więcej na temat:  Polskie Radio 24 Polacy za granicą repatriacje

Większa pomoc dla repatriantów. Ilu ma przyjechać do Polski?

W 2018 r. zamierzamy sprowadzić co najmniej 1 tys. repatriantów do Polski - zapowiedział wiceszef MSWiA Sebastian Chwałek podczas czwartkowej debaty w Sejmie nad projektem noweli ustawy o repatriacji. Do projektu poprawki wniosły kluby PiS i Nowoczesna. Teraz ponownie zajmą się nim połączone komisje administracji i spraw wewnętrznych oraz łączności z Polakami za granicą.
Zobacz więcej na temat:  POLSKA repatriacje Sejm MSWiA

70. rocznica reemigracji Polaków z Bukowiny do Polski

W tym roku mija 70. rocznica reemigracji części Polaków, których przodkowie osiedlili się na Bukowinie w XVIII i XIX wieku. Z krainy, dziś podzielonej pomiędzy Rumunię i Ukrainę, w latach 1945-1947 wyemigrowało ok. 45. tys. Polaków. Większość z nich osiedliła się w zachodniej części Polski, m.in. w Ziemi Lubuskiej. Z tymi, którzy zdecydowali się zostać w rodzinnych osadach w Bukowinie, rozmawiał Krzysztof Renik.
Zobacz więcej na temat:  Polskie Radio 24 repatriacje II wojna światowa Rumunia Ukraina Polacy za granicą Bukowina

"Ustawa o repatriacji musi zwierać zapis o łączeniu rodzin"

Sejm znowelizował w kwietniu ustawę o repatriacji. Ma ona ułatwić powrót i osiedlanie się w Polsce osób polskiego pochodzenia. Chodzi o ludzi zesłanych lub deportowanych przez władze ZSRR do krajów na wschodzie, a także ich potomków. O repatriacji i powrotach Polaków do kraju w audycji „Syberia-Polska. Operacja Powrót” mówił dr Robert Wyszyński, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz więcej na temat:  Polskie Radio 24 repatriacje Syberia Rosja Kazachstan II wojna światowa

„Potrzebny rządowy program, który wspomoże emerytów”

Raz w roku emerytom mają być wypłacane świadczenia w ramach rządowego programu, określanego mianem „500 Plus dla emerytów”. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówiła, że jednorazowy dodatek będzie dotyczył grup, które pobierają niewysokie świadczenia emerytalne i zostanie wprowadzony w 2018 lub 2019 roku. Między innymi o tzm planowanym świadczeniu mówił w audycji 24 Pytania Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.
Zobacz więcej na temat:  Polskie Radio 24 Paweł Szefernaker Andrzej Duda repatriacje emerytura PiS POLSKA

Polacy na Syberii. "Moi rodzice cały czas mówili o Polsce"

Polscy zesłańcy, zasłużeni dla rozwoju Syberii często stawali się znanymi geografami lub antropologami. Co wnieśli w czasie swojego pobytu do dorobku naukowego? Gościem audycji „Syberia-Polska. Operacja powrót” była dr Kunnej Takaahaj, doktorantka Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz więcej na temat:  Polskie Radio 24 Syberia Polonia Kazachstan powstanie listopadowe Powstanie Styczniowe repatriacje historia Polski

Marszałek Senatu: proces repatriacji należy przyspieszyć

Włączenie Polaków żyjących z dala od ojczyzny do udziału w ważnych wydarzeniach w naszym kraju, a tym samym w pracę na rzecz Polski i budowanie wspólnoty narodowej. Oto główny cel II Forum Polonijnego. Wydarzenie, które odbędzie się w ramach XXVII Forum Ekonomicznego, zaplanowano na dni 5-6 września. O jego szczegółach mówił w audycji Polacy w Świecie marszałek Senatu Stanisław Karczewski.
Zobacz więcej na temat:  Polonia repatriacje