Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 16.12.2010

Józef Piłsudski

Ur. 1867, zm. 1935. Żołnierz, polityk, Naczelnik Państwa. Przed 1914 działacz Polskiej Partii Socjalistycznej. Jedna z najwybitniejszych postaci w historii Polski XX wieku.
Józef PiłsudskiJózef Piłsudski, zr. Wikipedia

Po wybuchu I wojny światowej nastawił się na współpracę z Monarchią Austro-Węgierską. 6 sierpnia 1914 na czele Strzelców wkroczył na teren Królestwa Polskiego z nadzieją wywołania powstania antyrosyjskiego. Akcja zakończyła się fiaskiem na skutek negatywnej postawy mieszkańców Kielecczyzny.

Twórca i komendant Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1918 Tymczasowy Naczelnik Państwa i naczelny dowódca sił zbrojnych. W czasie wojny polsko-bolszewickiej wódz naczelny.

Po uchwaleniu konstytucji marcowej, która ograniczała rolę prezydenta do funkcji reprezentacyjnych, zrezygnował ze startu w wyborach. Następnie zrzekł się wszystkich funkcji państwowych i zamieszkał w Sulejówku.

W maju 1926 dokonał zamachu stanu, stając nieformalnie na czele państwa.