Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Krzysztof Żukowski 07.01.2011

Bolesław Bierut

Ur. 1892, zm. 1956. Polityk komunistyczny, agent NKWD.
Bolesław Bierut osobiście czuwał nad falszowaniem wyborów.Bolesław Bierut osobiście czuwał nad falszowaniem wyborów.fot. Wikipedia

Po II wojnie światowej I sekretarz KC PPR, I sekretarz KC PZPR, a później prezydent. Jeden z twórców stalinizmu w Polsce. Zmarł w Moskwie podczas obrad XX Zjazdu KPZR.