Polskie Radio
Section05
Bolesław Bierut

Dzierżyński - czerwony kat obalony

- Feliks Dzierżyński uosabiał policję polityczną, więc cała nienawiść do niej skierowała się przeciwko niemu, przeciwko jego wizerunkom, przeciwko jego pomnikom. To, że można było podnieść rękę na ów symbol i tej ręki nikt nie odrąbał, oznaczało, że zmieniła się cała historyczna epoka - mówił prof. Paweł Wieczorkiewicz.
Zobacz więcej na temat:  Bolesław Bierut HISTORIA Rosja Rzeczpospolita Warszawa stalinizm komunizm PRL Związek Radziecki

73 lata temu UB aresztowało generała Fieldorfa "Nila"

10 listopada 1950 roku funkcjonariusze UB aresztowali gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila", organizatora i szefa Kedywu Komendy Głównej AK, jednego z najbardziej zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego. 16 kwietnia 1952 roku komuniści wydali na niego wyrok śmierci.
Zobacz więcej na temat:  Armia Krajowa bezpieka Bolesław Bierut Emil Fieldorf HISTORIA Wolność i Niezawisłość Żołnierze Wyklęci

70. rocznica wydania przez rząd PRL oświadczenia w sprawie rezygnacji z reparacji wojennych

Dokładnie 70 lat temu, 23 sierpnia 1953 roku, Rada Ministrów PRL złożyła oświadczenie w sprawie reparacji wojennych od Niemiec. W dokumencie tym rząd Bolesława Bieruta ogłaszał, że Polska zrzeka się roszczeń dotyczących spłaty przez Niemcy odszkodowań za wyrządzone Polsce zbrodnie podczas II wojny światowej. Dokument budzi duże kontrowersje, a jego ważność podważają badacze.
Zobacz więcej na temat:  HISTORIA historia Polski PRL ZSRR NRD konferencja poczdamska reparacje wojenne Bolesław Bierut

Rządy wzorowane na systemie radzieckim. Stalinizm nad Wisłą (1946-1955)

Powszechnie uważa się, że stalinizm w Polsce rozpoczął się wraz z powstaniem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - z połączenia się Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej w grudniu 1948 roku. Ale Stalin instalował u nas swoje władztwo od ponownego wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium II Rzeczpospolitej w 1944 roku.
Zobacz więcej na temat:  PZPR PRL historia Polski stalinizm komunizm Józef Stalin Bolesław Bierut Stefan Wyszyński

"Wiesław" w więzieniu - Gomułka i komunizm po polsku

- Gomułka nie nadawał się charakterologicznie na w pełni dyspozycyjnego stalinistę (...). Chciał komunizm budować bardzo po polsku. Wbrew pozorom Gomułka był dziwnym rodzajem komunistycznego patrioty. Nienawidził II Rzeczpospolitej, ale jednocześnie zraził się do Związku Sowieckiego. Stalina kochał, ale mu nie ufał - mówił w Dwójce dr Robert Spałek z Instytutu Pamięci Narodowej.
Zobacz więcej na temat:  Władysław Gomułka PRL Dwójka Antoni Dudek Bolesław Bierut