Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 27.12.2010

Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa

Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa rozpoczęła działalność 3 maja 1952 w Monachium. Przez cały okres swojego istnienia była najczęściej słuchanym i najbardziej zagłuszanym radiem spoza żelaznej kurtyny.
Logo RWELogo RWE

Już dwa miesiące po inauguracji Departament Stanu USA oceniał, że audycje RWE spotykają się w Polsce z entuzjastycznym przyjęciem ludności. Do najsłynniejszych należał cykl „Za kulisami bezpieki i partii” – 141 odcinków wspomnień Józefa Światły, wysokiego funkcjonariusza MBP, uciekiniera z Polski, który ujawnił kulisy działania władzy stalinowskiej Polski. Książkowe wydanie audycji masowo kolportowano do kraju za pomocą balonów.

RWE informowało Polaków o najważniejszych wydarzeniach w świecie, PRL i obozie państw komunistycznych. Na antenie wypowiadali się najwybitniejsi emigracyjni politycy polscy, uciekinierzy z kraju i dysydenci. Z RWE współpracowali m.in. Stanisław Barańczak, Adam Ciołkosz, Natalia Gorbaniewska, Gustaw Herling-Grudziński, Leopold Tyrmand. Od roku 1963 RWE rozpoczęło wydawanie miesięcznika „Na Antenie” stanowiącego wybór najciekawszych audycji. Legendarnym długoletnim dyrektorem Rozgłośni Polskiej RWE był Jan Nowak-Jeziorański, który kierował nią w latach 1952-76.

W chwili rozpoczęcia działalności Jan Nowak-Jeziorański sformułował program działania: „Zadaniem Radia jest walka z propagandą i indoktrynacją, prostowanie fałszów, ukazywanie prawdy historycznej, dostarczanie pełnej informacji o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Mamy podtrzymywać opór moralny i niezależną myśl. Będziemy wystrzegali się wszystkiego, co mogłoby pchnąć społeczeństwo do oporu czynnego albo organizowania się pod ziemią”.

Zakończenie działalności Rozgłośni Polskiej RWE nastąpiło 30 czerwca 1994. Jej twórcy - pracownicy i współpracownicy - mogli stwierdzić, że nakreślony program został wykonany i mają swój udział w odzyskaniu przez Polskę wolności.