Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie

27 stycznia - Koncert symfoniczny

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2013 08:00

100-lecie urodzin Witolda Lutosławskiego
80. rocznica urodzin Krzysztofa Pendereckiego

Witold Lutosławski – Mała suita wersja na ork. kameralną|
Krzysztof  Penderecki – Koncert fortepianowy Zmartwychwstanie (rew.2007)
Igor  Strawiński – Symfonia in C

Florian Uhlig - fortepian
Łukasz Borowicz - dyrygent

Bieżący rok został ogłoszony Rokiem Lutosławskiego, dlatego pierwszy koncert Polskiej Orkiestry Radiowej w 2013 rozpoczął się wykonaniem Jego Małej suity, w wersji pierwotnej, kameralnej, napisanej na zamówienie Polskiego Radia. Prawykonanie odbyło się 17.10.1950. Po zaprezentowa­niu partytury Grzegorzowi Fitelbergowi, za jego namową, Lutosławski opracował Małą suitę na orkiestrę symfoniczną i w takiej wersji została wy­dana przez PWM. Tę wersję po raz pierwszy zaprezentowano na Festiwalu Muzyki Pol­skiej w 1951 roku pod dyrekcją Fitelberga. Materiał tematyczny utworu opiera się w całości na muzyce ludowej z regionu rzeszowskiego. Z muzyką wykonywaną przez tamtejszy zespół kompozytor ze­tknął się na Festiwalu Muzyki Ludowej w roku 1949. Mała suita składa się z czterech kontrastujących ze sobą części: 1. Fujarka, 2. Hurra polka, 3. Pio­senka i 4. Lasowiak. Rok 2013 to również 80.rocznica urodzin Krzysztofa Pendereckiego. Znakomity niemiecki pianista Florian Uhlig wykonał Jego Koncert fortepianowy Zmartwychwstanie. Kompozytor  rozpoczął  pracę nad koncertem wiosną 2001 roku,  jednak wrześniowy zamach na World Trade Center nie pozostał bez wpływu na to dzieło. „Koncepcja koncertu uległa radykalnej zmianie, muzyka stała się mroczna, bardziej poważna. Tytułowe zmartwychwstanie powinno być rozumiane w szerszym, symbolicznym i bardziej uniwersalnym kontekście” – tłumaczył kompozytor. W 2007 kompozytor powtórnie zredagował swój Koncert wprowadzając wiele istotnych zmian i tę zrewidowaną wersję można było usłyszeć. W drugiej części wieczoru Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Łukasza Borowicza wykonała Symfonię in C Igora Strawińskiego, jednego z najwybitniejszych kompozytorów  XX w.

 Studio Koncertowe Polskiego Radia 

Zobacz więcej na temat: 2013