20 kandydatek na "Książkę Historyczną Roku"

Ostatnia aktualizacja: 13.10.2017 11:05
W Dwójce zaprezentowaliśmy książki, które weszły do finału konkursu o nagrodę im. Oskara Haleckiego. 
Audio
 • Prof. Antoni Dudek o książce Piotra Bojarskiego "1956. Przebudzeni" nominowanej w kategorii "Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku" (Poranek Dwójki)
 • Prof. Wojciech Roszkowski o książce Piotra Kosickiego "Personalizm po polsku. Francuskie korzenie polskiej inteligencji katolickiej" nominowanej w kategorii "Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku" (Wybieram Dwójkę)
 • Prof. Wojciech Roszkowski o książce Kacpra Śledzińskiego "Wyklęta armia. Odyseja żołnierzy Andersa", nominowanej w kategorii "Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku" (Poranek Dwójki)
 • Prof. Antoni Dudek o książce "Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe, T. I, T. II" Ryszarda Tomczyka i Barbary Patlewicz nominowanej w kategorii "Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku" (Wybieram Dwójkę)
 • Prof. Wojciech Roszkowski o książce "Zajrzeć do mózgu Lenina. Wywiad II Rzeczypospolitej a postrewolucyjna Rosja" Konrada Paduszka, nominowanej w kategorii "Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku" (Poranek Dwójki)
 • Prof. Jan Jacek Bruski o książce Michała Pszczółkowskiego "Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II RP 1921-1939" nominowanej w kategorii "Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku" (Wybieram Dwójkę)
 • Dr Piotr Gontarczyk o książce Anny Erdman i Tadeusza Walendowskiego "Salon. Niezależni w "świetlicy" , nominowanej w kategorii "Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku" (Poranek Dwójki)
 • Prof. Andrzej Nowak o książce "Zdrajcy Wyklętych" Szymona Nowaka nominowanej w kategorii "Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku" (Wybieram Dwójkę)
 • Prof. Antoni Dudek o książce Stanisława Beresia "Gajcy. W pierścieniu śmierci", nominowanej w kategorii "Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku" (Poranek Dwójki))
 • Prof. Jan Jacek Bruski o książce Grzegorza Motyki "Wołyń '43" nominowanej w kategorii "Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku" (Wybieram Dwójkę)
 • Prof. Jan Rydel o książce "Afazja polska 2" Przemysława Dakowicza, nominowanej w kategorii "Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku" (Poranek Dwójki)
 • Prof. Antoni Dudek o książce Martyny Grądzkiej-Rejak "Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie" nominowanej w kategorii "Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku" (Wybieram Dwójkę)
 • Prof. Jan Jacek Bruski o książce "Pod znakiem Króla Daniela. OUN - B i UPA na Lubelszczyźnie 1944-1950" Mariusza Zajączkowskiego nominowanej w kategorii "Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku" (Poranek Dwójki)
 • Prof. Andrzej Nowak o książce Piotra Świątkowskiego "Polakom i psom wstęp wzbroniony. Niemiecka okupacja Kraju Warty" nominowanej w kategorii "Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku" (Wybieram Dwójkę)
 • Prof. Mieczysław Ryba o książce Grzegorza Piątka pt. "Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego", nominowanej w kategorii "Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku" (Poranek Dwójki)
 • Prof. Antoni Dudek o książce Przemysława Gasztolda "Zabójcze układy. Służby PRL i międzynarodowy terroryzm" nominowanej w kategorii "Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku" (Wybieram Dwójkę)
 • Prof. Antoni Dudek o książce Sebastiana Pawliny "Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej" nominowanej w kategorii "Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku" (Poranek Dwójki)
 • Prof. Andrzej Nowak o książce Krzysztofa Masłonia "W pisarskim czyśćcu. Sylwetki dwudziestowiecznych pisarzy" nominowanej w kategorii "Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku" (Wybieram Dwójkę)
 • Prof. Wojciech Roszkowski o książce Tadeusza M. Płużańskiego "Obława na wyklętych. Polowanie bezpieki na Żołnierzy Niezłomnych" nominowanej w kategorii "Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku" (Poranek Dwójki)
 • Prof. Mieczysław Ryba o książce Justyny Dudek "Marian Gołębiewski (1911-1996). Żołnierz, opozycjonista, emigrant" nominowanej w kategorii "Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku" (Wybieram Dwójkę)
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: materiały prasowe

Książki zakwalifikowane w dwóch kategoriach "Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku" oraz "Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku" omawialiśmy w audycjach "Poranek Dwójki" i "Wybieram Dwójkę".

Konkurs organizowany jest po raz dziesiąty przez Telewizję Polską, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury. Ma na celu popularyzowanie najnowszych dziejów Polski oraz krzewienie czytelnictwa książek historycznych. Jest to kolejna edycja z tak dużą liczbą zgłoszonych publikacji - 108 książek, które nadesłały wydawnictwa i rektorzy szkół wyższych.

Powołane przez organizatorów jury, pod przewodnictwem prof. dr hab. Antoniego Dudka, wybrało 20 książek, spośród których wyłoni zwycięzców.

Od 2 października czytelnicy mieli możliwość głosowania na "Książkę Historyczną Roku" w obu kategoriach za pośrednictwem strony internetowej www.ksiazkahistorycznaroku.pl. Wybrane przez nich tytuły, które w danej kategorii uzyskają najwięcej głosów, zdobędą specjalną nagrodę. W ten sposób pozycje wytypowane przez czytelników dołączą do zwycięskich książek wybranych przez jurorów. Głosowanie trwało do 31 października.

W kategorii "Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku" swój głos można było oddać na następujące tytuły:

1.    "Zabójcze układy. Służby PRL i międzynarodowy terroryzm", Przemysław Gasztold; Wydawnictwo Naukowe PWN

2.    "Gajcy. W pierścieniu śmierci", Stanisław Bereś; Wydawnictwo Czarne

3.    "Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945)", Martyna Grądzka-Rejak;  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Wydawnictwo Wysoki Zamek

4.    "Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe, T. I, T. II",  Ryszard Tomczyk, Barbara Patlewicz; Wydawnictwo ZAPOL

5.    "Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej", Sebastian Pawlina; Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

6.    "Personalizm po polsku. Francuskie korzenie polskiej inteligencji katolickiej", Piotr H. Kosicki; Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie

7.    "Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II RP (1921-1939)", Michał Pszczółkowski; Dom Wydawniczy Księży Młyn

8.    "Marian Gołębiewski (1911-1996). Żołnierz, opozycjonista, emigrant", Justyna Dudek; Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie

9.    "Pod znakiem Króla Daniela. OUN - B i UPA na Lubelszczyźnie 1944-1950", Mariusz Zajączkowski; Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie

10.    "Zajrzeć do mózgu Lenina. Wywiad II Rzeczypospolitej a postrewolucyjna Rosja", Konrad Paduszek; Wydawnictwo LTW


W kategorii "Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku" można było głosować na następujące książki:

1.    "Zdrajcy Wyklętych", Szymon Nowak; Wydawnictwo FRONDA.PL

2.    "Polakom i psom wstęp wzbroniony. Niemiecka okupacja Kraju Warty", Piotr Świątkowski; Dom Wydawniczy REBIS

3.    "Wyklęta armia. Odyseja żołnierzy Andersa", Kacper Śledziński; Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK

4.    "Afazja polska 2", Przemysław Dakowicz; Wydawnictwo SIC

5.    "W pisarskim czyśćcu. Sylwetki dwudziestowiecznych pisarzy", Krzysztof Masłoń; Wydawnictwo ZYSK i S-KA

6.    "Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego", Grzegorz Piątek; Grupa Wydawnicza Foksal

7.    "Obława na wyklętych. Polowanie bezpieki na Żołnierzy Niezłomnych", Tadeusz M. Płużański; Wydawnictwo Replika

8.    "1956. Przebudzeni", Piotr Bojarski; Wydawnictwo Agora

9.    "Salon. Niezależni w "świetlicy" Anny Erdman i Tadeusza Walendowskiego", koncepcja: Zbigniew Gluza, wybór i oprac. Katarzyna Przyborska, Marta Markowska; Ośrodek KARTA

10.    "Wołyń '43", Grzegorz Motyka, Wydawnictwo Literackie

Laureaci otrzymają statuetki i nagrody pieniężne. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 23 listopada w siedzibie Telewizji Polskiej.

bch