Wieczór literacki: Herbert nieznany

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2008 12:12
26 października 2008, godz. 21:00

O swoich przygodach z publikacją nieznanych tekstów Zbigniewa Herberta i o obrazie poety jaki się wyłania z tych prac w archiwum poety mówią wydawcy - Barbara Toruńczyk - redaktor naczelny Zeszytów Literackich oraz Ryszard Krynicki - szef Wydawnictwa a5. Opowadaja oni o wydanych ostatnio z okazji Roku Herberta Książkach: zbiorze wywiadów "Herbert nieznany", tomie 'Mistrz z Delft i inne utwory odnalezione", wznowieniu esejów "Król mrówek" i przygotowanym na urodziny Herberta tomie "Wierszy zebranych:

Zapraszają Dorota Gacek i Elżbieta Łukomska