Wieczór literacki: Zygmunt Krasiński w listach do przyjaciół

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2009 18:13
22 lutego 2009, godz. 21:00

Audycja Iwony Malinowskiej i Bogumiły Prządki z okazji przypadającej 23 lutego 150. rocznicy śmierci poety, a także cenionego dziś epistolografa. O obszernej korespondencji Zygmunta Krasińskiego do Konstantego Gaszyńskiego, Adama Sołtana, Henryka Rievsa, Kajetana, Edwarda i Egberta Kożmianów oraz do Jerzego Lubomirskiego opowiadać będą historyk literatury dr Andrzej Guzek i profesor Zbigniew Sudolski, który opracował i opatrzył wstępem obszerne tomy korespondencji -  jeden z nich, po żmudnych poszukiwaniach odnalazł sam. Są to listy do Jerzego Lubomirskiego. Z lektury tej korespondencji dowiadujemy się nie tylko o życiu i twórczości autora Irydiona, ale także o jego kłopotach zdrowotnych, bujnych romansach, sytuacji domowej, stanie ducha. Malują też one obraz epoki, w której list był jedną z form literackich.