REKLAMA

Kiedy błądzimy, a kiedy trzymamy się normy?

Ostatnia aktualizacja: 06.09.2010 12:45
Znani językoznawcy mówią o błędach językowych i radzą, jak ich unikać.
Audio

Zapraszamy do wysłuchania "Sezonu na Dwójkę" poświęconego zagadnieniom poprawności językowej. Małgorzata Tułowiecka rozmawiała ze swoimi gośćmi – profesorem Andrzejem Markowskim i profesorem Radosławem Pawelcem – o podstawach kultury języka: o normie językowej, o uzusie oraz o odstępstwie od normy, czyli o błędzie językowym.

Goście Małgorzaty Tułowieckiej rozpoczęli swoje rozważania od zdefiniowania zjawiska błędu językowego.

Czym jest błąd językowy?

Przypomnieli również, że normę językową tworzą świadomi użytkownicy polszczyzny, a nie, jak by się wydawało, tylko językoznawcy.
Czy jest norma językowa?

Językoznawcy mówili także o przyczynach powstawania błędów językowych (przede wszystkim niewiedza, ale i niedbałość, niski stopień świadomości językowej), podkreślali, że błędy dotyczą najczęściej form rzadko używanych, wspominali o niedoskonałości narzędzi poprawnościowych popularnych edytorów tekstów. Próbowali również odpowiedzieć na pytanie, które z błędów są najgroźniejsze, najgorsze.
Omawiając poszczególne rodzaje błędów językowych – fonetycznych, gramatycznych (fleksyjnych, słowotwórczych, składniowych), stylistycznych – ilustrowali je konkretnymi przykładami.
Dowiedzieliśmy się na przykład, że nie powinniśmy, wbrew uzusowi, wypłacać z
bankomatu, ale wybierać.
Poprawne (językowo) korzystanie z bankomatu
Mieliśmy także okazję uświadomić sobie, jak liczna jest w naszym języku (i jak popularna!) grupa pleonazmów.
Pleonazmy w języku

W audycji uczestniczyli również słuchacze, zadając gościom pytania i opowiadając o swoich wątpliwościach związanych z kwestiami poprawności językowej.

Zapraszamy do wysłuchania audycji.


Zobacz więcej na temat: Andrzej Markowski bankomaty

Czytaj także

Sezon na Dwójkę: Nasz język współczesny

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2010 23:57
Zapraszamy na rozmowę Małgorzaty Tułowieckiej z językoznawcami o zjawisku konkurencji w języku.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Ciekawostki, smaczki, paradoksy

Ostatnia aktualizacja: 06.08.2010 09:52
"Nasz język współczesny", czyli piątkowy Sezon o polszczyźnie.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Słowo się rzekło, czyli Sezon na przysłowia

Ostatnia aktualizacja: 23.08.2010 10:33
"Nasz język współczesny", a w nim rozmowa o porzekadłach, powiedzeniach i sentencjach.
rozwiń zwiń