Section1
Poważny zawód: komik
Wszystkie Krzysztof Kowalewski, Krzysztof Tyniec, Andrzej Grabowski Foto: Grzegorz Śledź/PR2