Section1
Dutkiewicz gra "Pranę"
Wszystkie Michał Barański Foto: Grzegorz Śledź/PR2