Section1
Jan Karski - w setną rocznicę urodzin
Wszystkie Ewa Wierzyńska Foto: Grzegorz Śledź/PR2