Section1
Co Wikingowie robili w Polsce? Dyskusja w Dwójce
Wszystkie Artur Szrejter, Hanna Maria Giza, prof. Władysław Duczko i dr Grzegorz Pac Foto: Grzegorz Śledź/PR2