Section1
Tomasz Makowski u Kisiela
Wszystkie Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej Foto: Grzegorz Śledź/PR2