Section1
Bach przed Płytowym Trybunałem Dwójki
Wszystkie Obrady Płytowego Trybunału Dwójki Foto: Grzegorz Śledź/PR2