Section1
Przed 1050. rocznicą chrztu Polski
Wszystkie Reprint faksymile "Codex Aureus Gnesnensis", XI-wiecznego ewangeliarza przechowywanego w Bibliotece Katedralnej w Gnieźnie Foto: Grzegorz Śledź/PR2