Section1
Przed 1050. rocznicą chrztu Polski
Wszystkie Bp dr Michał Janocha Foto: Grzegorz Śledź/PR2