Section1
Schumann przed Trybunałem
Wszystkie Andrzej Sułek i Karol Radziwonowicz Foto: Grzegorz Śledź/PR2