Section1
Konferencja prasowa przed 19. "Nową Tradycją"
Wszystkie Małgorzata Małaszko-Stasiewicz (dyrektor Programu 2 PR) Foto: Grzegorz Śledź/PR2