Section1
Konferencja prasowa przed 19. "Nową Tradycją"
Wszystkie Mateusz Dobrowolski (współpracownik RCKL), Magdalena Tejchma (dziennikarka Programu 2 PR), Piotr Kędziorek (dziennikarz Programu 2 PR) Foto: Grzegorz Śledź/PR2