Section1
Opera Gershwina przed Płytowym Trybunałem Dwójki
Wszystkie Dorota Kozińska, Jacek Hawryluk, Kacper Miklaszewski i Krzysztof Herdzin, a także słuchacze obecni na nagraniu audycji "Kto słucha, nie błądzi" Foto: Grzegorz Śledź/PR2