Section1
Dwójka na Pikniku Naukowym
Wszystkie Stanowisko radiowej Dwójki na Pikniku Naukowym Foto: Grzegorz Śledź / PR2