Section1
Dwójka na Pikniku Naukowym
Wszystkie Gieno Mientkiewicz Foto: Grzegorz Śledź / PR2