Section1
Po co maszerujemy? Debata Dwójki
Wszystkie prof. Andrzej Wójtowicz Foto: Grzegorz Śledź/PR2