Section1
Płytowy Trybunał słucha "Eine Kleine Nachtmusik"
Wszystkie Foto: Grzegorz Śledź/PR2