Section1
Płytowy Trybunał słucha "Eine Kleine Nachtmusik"
Wszystkie Dorota Kozińska i Kacper Miklaszewski Foto: Grzegorz Śledź/PR2