Section1
"Pory roku" Haydna przed Płytowym Trybunałem
Wszystkie Kacper Miklaszewski, Dorota Kozińska i Rafał Augustyn Foto: Grzegorz Śledź/PR2