Section1
Z Mirosławem Chojeckim o albumie "Lafit"
Wszystkie Mirosław Chojecki Foto: Grzegorz Śledź/PR2