Section1
Z Mirosławem Chojeckim o albumie "Lafit"
Wszystkie Foto: Grzegorz Śledź/PR2