Section1
Koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej
Wszystkie Foto: Grzegorz Śledź/PR2