Section1
Joanna Trzepiecińska czyta biografię Zapolskiej
Wszystkie Joanna Trzepiecińska czyta biografię Gabrieli Zapolskiej Foto: Grzegorz Śledź/PR2