Section1
Andrzej Ferenc czyta "Leonarda i Ostatnią Wieczerzę"
Wszystkie Andrzej Ferenc Foto: PR2/Grzegorz Śledź